EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA

iCoordinator™ umożliwia efektywną współpracę użytkowników wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Główną funkcjonalnością oferowanego rozwiązania jest wsparcie pracy grupowej użytkowników wewnętrznych oraz umożliwienie takiej współpracy z użytkownikami spoza organizacji np. klientami bądź dostawcami.

Użytkownicy w łatwy sposób mogą przenosić pliki, organizować je w określonych folderach, udostępniać linki do poszczególnych plików lub folderów innym użytkownikom. Każdy użytkownik może nadawać określone prawa dostępu do poszczególnych plików lub katalogów dzięki czemu tylko określeni użytkownicy będą mogli przeglądać bądź edytować udostępnione zasoby.

 

Udostępnianie plików poprzez linki

Użytkownik w szybki sposób może udostępnić poszczególne pliki poprzez przesłanie linka do nich użytkownikom którzy nie są członkami określonego Portalu.

Dostęp poprzez zaproszenie

Dostęp do Portalu jest możliwy tylko dla użytkowników lub grup użytkowników którzy uzyskali zaproszenie do korzystania z jego poszczególnych zasobów. W ramach zaproszenia można określić obszar do którego użytkownicy lub grupa użytkowników może mieć dostęp oraz z jakimi prawami (dostęp/ edycja/ tworzenie).

Dostęp z urządzań mobilnych

Dostęp do zasobów z urządzeń mobilnych z wykorzystaniem dedykowanych aplikacji , bądź interfejsu webowego ułatwia korzystanie z naszego rozwiązania  w trakcie podroży. Każdy użytkownik w pełni może korzystać ze wszystkich funkcjonalności iCoordinatora na swoich urządzeniach mobilnych.