Användare, arbetsytor och lagringsvolym Förening Projekt Kundportal Småföretag Enterprise S Enterprise M Enterprise L OEM
Arbetsytor
info.png
1
1
Fritt
1
Fritt
Fritt
Fritt
Offert
Interna användare
info.png
5
Fritt
10
5
10
25
100
Offert
Externa användare
info.png
Fritt
Fritt
Fritt
-
-
Fritt
Fritt
Offert
Lagringsvolym
info.png
1 TB
1 TB
5 TB
1 TB/anv.
1 TB
2 TB
5 TB
Offert
Pris Förening Projekt Kundportal Småföretag Enterprise S Enterprise M Enterprise L OEM
Abonnemang 12 mån (kr/mån)
info.png
149
995
1995
199
995
3995
6995
Offert
Tillkommande interna användare (kr/mån)
info.png
39
-
39
39
149
99
39
Offert
Tillkommande arbetsyta (kr/mån)
info.png
99
595
-
99
-
-
-
Offert
30-dagars gratis provperiod
info.png
Extra lagring per TB (kr/mån)
info.png
700
700
700
700
700
700
700
Offert
Filfunktioner Förening Projekt Kundportal Småföretag Enterprise S Enterprise M Enterprise L OEM
Etiketter (metadata)
info.png
Automatisk versionshantering
info.png
Versionskommentarer
info.png
Uppladdning av filer via e-post
info.png
Manuell fillåsning
info.png
Automatisk fillåsning via webbklient
info.png
Annotering av filer
info.png
Rättighetsstyrning på användarnivå och gruppnivå
info.png
Dokumentvisning online
info.png
Dela fil via länk
info.png
Hantera flera portaler med samma inloggning
info.png
Nedladdning av filer och mappar
info.png
Uppladding av filer och mappar genom dra och släpp
info.png
Prenumerationer
info.png
Papperskorg
info.png
Synkronisering av filer till Windows och Mac
info.png
-
-
-
-
Automatisk fillåsning av Excel och AutoCAD via filhanterare
info.png
-
-
-
-
Filhantering off-line
info.png
-
-
-
-
Visning av tid för senaste synkronisering
info.png
-
-
-
-
Selektiv synk
info.png
-
-
-
-
Sök och hitta Förening Projekt Kundportal Småföretag Enterprise S Enterprise M Enterprise L OEM
Smarta mappar
info.png
Sökning på filnamn
 
Sökning på filinnehåll
 
-
-
-
-
Sökning på etikettnamn
 
Sökning på etikettvärde
 
Hitta händelser per arbetsyta
info.png
Portaladministration Förening Projekt Kundportal Småföretag Enterprise S Enterprise M Enterprise L OEM
Hantera flera arbetsytor
info.png
+
+
+
Möjlighet att bygga mallarbetsytor
info.png
+
+
+
Klona arbetsytor
info.png
+
+
+
Ändringsloggar på filhändelser och behörighetsförändringar
info.png
Tilldela grupp och arbetsyta vid inbjudan
info.png
Klienter och API (olika sätt att ansluta) Förening Projekt Kundportal Småföretag Enterprise S Enterprise M Enterprise L OEM
iCoordinator Web Client
 
iCoordinator Mobile Client
 
iCoordinator Web Extension
 
iCoordiantor Desktop Client
 
-
-
-
-
API
info.png
-
-
-
-
-
-
Integration via Zapier
info.png
-
-
-
-
-
-
-
Supportalternativ Förening Projekt Kundportal Småföretag Enterprise S Enterprise M Enterprise L OEM
E-postsupport
 
Telefonsupport
 
-
-
-
-
Maximal svarstid ärenden (arbetsdagar)
 
3
3
3
3
1
1
1
1
Utökad support
 
+
+
+
+
+
+
+
+
Uppstartsutbildning online 2 h (för portaladmin)
 
+
+
+
+
Lagring och drift Förening Projekt Kundportal Småföretag Enterprise S Enterprise M Enterprise L OEM
Fillagring Amazon S3 Europa
 
Övervakning 24/7
 
Krypterad fillagring
 
Maximal filstorlek
 
5 GB
5 GB
5 GB
5 GB
5 GB
5 GB
5 GB
5 GB
365 dagars backup av borttagna filer
 
Filversioner sparas hela avtalstiden
 
SLA 8-17 vardagar 99,7%
 
Oauth 2.0 autentisering