Förening

iCoordinator™ Förening ger din förening möjlighet att till en låg månadskostnad underlätta demokrati, engagemang, gemenskap och inkludering inom föreningen. Alla kan läsa och följa vad som händer vilket föder engagemang och att varje medlem kan känna sig inkluderad och som en del av föreningen genom att kunna ta del av information efter exempelvis ett läger, en träff eller ett möte.

Läs mer om iCoordinator™ Förening här

Projekt

Grundidén med iCoordinator™ Projekt är att underlätta för dokumentbaserat tryggt samarbete i projekt. Känn lugnet av att ha kontroll över projekten, även när många organisationer är inblandade, gnom att minimera risken att obehöriga kommer åt material och information som de inte ska ha tillgång till.
 

Läs mer om iCoordinator™ Projekt härKundportal

iCoordinator™ Kundportal ger möjlighet att dela dokument med företagets alla kunder och leverantörer till en fast, låg och kalkylerbar kostnad. Genom en egen kundportal kan företaget på ett professionellt, trygg och behörighetskontrollerat sätt dela filer med kunder och leverantörer.
 

Läs mer om iCoordinator™ Kundportal här

Småföretag

Med iCoordinator™ Småföretag kan det lilla företaget lagra sina filer i en webbportal vilket säkerställer åtkomsten och versionshanteringen av företagets dokument via webbläsaren eller mobilen. Om olyckan skulle vara framme och den personliga datorn skulle få sönder eller försvinna, ligger alla filerna där trygg i iCoordinator och redo att för access från en ny dator.

Läs mer om iCoordinator™ Småföretag härEnterprise

iCoordinator™ Enterprise är den editionen som vänder sig till den som söker det där lilla extra, både avseende funktionalitet som tillgång till service och support. Förutom samtliga av de funktioner som återfinns i övriga editioner har du i Enterprise tillgång till iCoordinator Desktop som ger dig möjlighet att synkronisera filerna mellan portalen och filhanteraren på din lokala dator.

Läs mer om iCoordinator™ Enterprise här

OEM

iCoordinator™ OEM är en edition som vänder sig till molnleverantörer av andra IT-tjänster och som vill använda valda delar av iCoordinators klienter (Web, Desktop, Mobile och Web Extension) som en del av sin egen tjänst under eget varumärke, s.k. OEM eller White labelling.
 
 

Läs mer om iCoordinator™ OEM härDu kan inte mixa editioner under samma avtal, utan alla användare i en portal går under samma edition. Du kan se den funktionella skillnaden mellan editionerna i tabellen nedan:

Användare, arbetsytor och lagringsvolym Förening Projekt Kundportal Småföretag Enterprise S Enterprise M Enterprise L OEM
Arbetsytor
info.png
1
1
Fritt
1
Fritt
Fritt
Fritt
Offert
Interna användare
info.png
5
Fritt
10
5
10
25
100
Offert
Externa användare
info.png
Fritt
Fritt
Fritt
-
-
Fritt
Fritt
Offert
Lagringsvolym
info.png
1 TB
1 TB
5 TB
1 TB/anv.
1 TB
2 TB
5 TB
Offert
Pris Förening Projekt Kundportal Småföretag Enterprise S Enterprise M Enterprise L OEM
Abonnemang 12 mån (kr/mån)
info.png
149
995
1995
199
995
3995
6995
Offert
Tillkommande interna användare (kr/mån)
info.png
39
-
39
39
149
99
39
Offert
Tillkommande arbetsyta (kr/mån)
info.png
99
595
-
99
-
-
-
Offert
30-dagars gratis provperiod
info.png
Extra lagring per TB (kr/mån)
info.png
700
700
700
700
700
700
700
Offert
Filfunktioner Förening Projekt Kundportal Småföretag Enterprise S Enterprise M Enterprise L OEM
Etiketter (metadata)
info.png
Automatisk versionshantering
info.png
Versionskommentarer
info.png
Uppladdning av filer via e-post
info.png
Manuell fillåsning
info.png
Automatisk fillåsning via webbklient
info.png
Annotering av filer
info.png
Rättighetsstyrning på användarnivå och gruppnivå
info.png
Dokumentvisning online
info.png
Dela fil via länk
info.png
Hantera flera portaler med samma inloggning
info.png
Nedladdning av filer och mappar
info.png
Uppladding av filer och mappar genom dra och släpp
info.png
Prenumerationer
info.png
Papperskorg
info.png
Synkronisering av filer till Windows och Mac
info.png
-
-
-
-
Automatisk fillåsning av Excel och AutoCAD via filhanterare
info.png
-
-
-
-
Filhantering off-line
info.png
-
-
-
-
Visning av tid för senaste synkronisering
info.png
-
-
-
-
Selektiv synk
info.png
-
-
-
-
Sök och hitta Förening Projekt Kundportal Småföretag Enterprise S Enterprise M Enterprise L OEM
Smarta mappar
info.png
Sökning på filnamn
 
Sökning på filinnehåll
 
-
-
-
-
Sökning på etikettnamn
 
Sökning på etikettvärde
 
Hitta händelser per arbetsyta
info.png
Portaladministration Förening Projekt Kundportal Småföretag Enterprise S Enterprise M Enterprise L OEM
Hantera flera arbetsytor
info.png
+
+
+
Möjlighet att bygga mallarbetsytor
info.png
+
+
+
Klona arbetsytor
info.png
+
+
+
Ändringsloggar på filhändelser och behörighetsförändringar
info.png
Tilldela grupp och arbetsyta vid inbjudan
info.png
Klienter och API (olika sätt att ansluta) Förening Projekt Kundportal Småföretag Enterprise S Enterprise M Enterprise L OEM
iCoordinator Web Client
 
iCoordinator Mobile Client
 
iCoordinator Web Extension
 
iCoordinator Desktop Client
 
-
-
-
-
API
info.png
-
-
-
-
-
-
Integration via Zapier
info.png
-
-
-
-
-
-
-
Supportalternativ Förening Projekt Kundportal Småföretag Enterprise S Enterprise M Enterprise L OEM
E-postsupport
 
Telefonsupport
 
-
-
-
-
Maximal svarstid ärenden (arbetsdagar)
 
3
3
3
3
1
1
1
1
Utökad support
 
+
+
+
+
+
+
+
+
Uppstartsutbildning online 2 h (för portaladmin)
 
+
+
+
+
Lagring och drift Förening Projekt Kundportal Småföretag Enterprise S Enterprise M Enterprise L OEM
Fillagring Amazon S3 Europa
 
Övervakning 24/7
 
Krypterad fillagring
 
Maximal filstorlek
 
5 GB (*)
5 GB (*)
5 GB (*)
5 GB (*)
5 GB
5 GB
5 GB
5 GB
365 dagars backup av borttagna filer
 
Filversioner sparas hela avtalstiden
 
SLA 8-17 vardagar 99,7%
 
Oauth 2.0 autentisering
 

 

(*) Faktisk maximal filstorlek beror på specifik webbläsare