Säker lagring och enkel delning av dokument för organisationer, företag och projekt

Prova gratis i 30 dagar Nyhetsbrev

Säker dokumenthantering

iCoordinator™ är en molnbaserad lösning för säker lagring och enkel delning av dokument för organisationer, företag och projekt som möter olika användares krav på samarbete och mobil access med möjlighet till kraftfull behörighetsstyrning, dokumentvisning och prenumeration på ändringar.

Uppladdning via e-post

För att göra filhanteringen enklare, kan användaren av iCoordinator™ lägga till filer till en viss arbetsyta eller en mapp på portalen genom att skicka filerna via e-post. De unika och mycket säkra e-postlänkarna, som är specifika för användaren och mappen, kan hämtas från webbgränssnittet i iCoordinator™.

Filhantering Off-line

Klienterna gör det möjligt för användarna att ha sina filer tillgängliga off-line för att kunna arbeta med dem utan att vara uppkopplad mot internet, samt att sedan få dem synkroniserade tillbaka automatiskt i samma stund som de blir uppkopplade igen.

Klienter för Windows & macOS

För våra Enterprise-editioner finns desktopklienter för Windows & macOS, vilka möjliggör säker och automatisk synkronisering av alla filer mellan den lokala datorn och iCoordinator™-mapparna online.

Dessutom finns iCoordinator™ Web Extension för samtliga editioner, vilken gör det möjligt att direkt från webbläsare sömlöst öppna-redigera-spara filer med hjälp av din lokala programvara som exempelvis Word eller Excel.

Rättighetsstyrning på användarnivå och gruppnivå

Genom att skapa grupper i arbetsytorna kan användaren samarbeta med olika grupper inom en arbetsyta på ett enkelt sätt.

Åtkomst till en arbetsyta kan enkelt ges till olika användare, och behörighet för att läsa eller redigera kan ges för en användare eller en grupp till en mapp eller en enskild fil. Detta gör att samarbetet mellan olika användargrupperingar blir både enkel och säker.

Dokumentvisning online

Genom stöd för visning av flera hundra olika filtyper via den inbyggda dokumentvisaren, listning av filer i en välbekant struktur för att förenkla navigeringen samt åtkomst av filer från olika enheter, kan organisationer, företag och projekt skapa, lagra, dela och samarbeta med filer på ett säkert sätt.

 

Några av Designtechs kunder

 

NEDLADDNINGAR

iCoordinator™ Desktop

iCoordinator™ Web Extension

Mobilappar

Bättre organisering och hantering av filer

Organisera och hantera dina filer på ett effektivt sätt med etiketter och smarta mappar

Portal och Arbetsytor

Med det unika konceptet Portal och Arbetsytor, kan iCoordinator™ erbjuda organisationer, företag och projekt molnbaserade, säkra portaler där de kan lagra all sina affärsdata. I portalen är lagringsytorna ytterligare uppdelade, först i olika arbetsytor, sedan i mappar och filer. Alla med sin helt egna uppsättning av åtkomsträttigheter. En arbetsyta kan t.ex. representera en avdelning inom organisationen, ett område för en kund, en plats för leverantörer eller en gruppering inom avdelningen.

Smarta mappar

De smarta mapparna fungerar som virtuella mappar, och med rätt märkning kan filer styras och organiseras automatiskt till en angiven mapp. Till exempel genom att använda etiketten "Granskad", kan en lista med alla de granskade filerna genereras automatiskt i en smart mapp med den etiketten satt som filterkriterium. Detta gör det möjligt att ha enkla arbetsflöden där dokument som är märkta med speciella etiketter automatiskt kan presenteras för användarna i smarta mappar.

Etiketter

Med möjligheten att sätta etiketter på filer och mappar, samt att kunna skapa olika vyer för listning av filer via smarta mappar, kan användaren på ett enkelt sätt kategorisera och organisera sina filer.

prova på ICOORDINATOR gratis!

EFFEkTIVt samarbete

iCoordinator™ möjliggör ett effektivt samarbete mellan såväl interna som externa användare.

En av de viktigaste fördelarna med iCoordinator™ är möjliggörandet av ett effektivt samarbete mellan såväl interna som externa användare kopplade till verksamheten.

Användare kan enkelt ladda upp filer, organisera dem i mappar, dela länkar till filerna med andra m.m. Med möjligheten att sätta läs och skrivrättigheter ända ner på filnivå, kan man säkerställa att endast behöriga användare kan läsa eller redigera filerna.

 

Dela fil via länk & Åtkomstnivå för länk

Användare kan snabbt dela en länk med externa personer som inte är medlemmar i portalen. Möjligheten att sätta åtkomstnivån för länken till vem som helst som har tillgång till länken, portalmedlemmar eller endast filägaren ger ytterligare kontrollmöjligheter över vad som delas och vem som kan ta del av det. 

Åtkomst endast via inbjudan

Åtkomsten till en portal är strikt begränsad via inbjudan. Med olika nivåer av behörighet för att läsa och redigera filer för enskilda användare eller grupper, kan organisationer, företag och projekt försäkra sig om att enskilda användare och grupper bara kan se det de har rätt till att se.

 

 

Mobil åtkomst

Tillgängligheten till filer på mobila enheter ger användarna åtkomst till filer oavsett var de befinner sig, samt möjlighet att dela dem när de är ute och reser vilket möjliggör samarbete med andra när som helst.

TOTAL KONTROLL ÖVER innehåll

iCoordinator™ möjliggör för organisationer, företag och projekt att ta kontroll över sin affärsinformation.

iCoordinator™ gör det möjligt för organisationer, företag och projekt att ta kontroll över sin affärsinformation på många olika sätt. Behörighetsstyrning på detaljerad nivå för rättigheter säkerställer att endast de relevanta användarna ser det de har behov av att se.

Ändringsloggar på filhändelser och behörighetsförändringar

Ändringsloggar på filhändelser och behörighetsförändringar säkerställer att administratörerna kan kontrollera de mappar och filer som läggs till och ändras på portalen, samt alla de behörighetsförändringar som gjorts för filer och mappar.

När det gäller den enskilde användaren så kan filerna låsas, vilket förhindrar eventuella ytterligare ändringar i filerna.

Automatisk versionshantering

Den automatiska versionshanteringen säkerställer att användaren alltid arbetar på den senaste versionen av filen, men att de tidigare versionerna aldrig försvinner ifall att användaren behöver gå tillbaka till en tidigare version.

Delta i en demonstration och se hur ICOORDINATOR kan hjälpa dig

Byggt för trygghet

iCoordinator™ är skapat specifikt för filhanteringsbehoven hos organisationer, företag och projekt.

iCoordinator™ har utvecklats med utgångspunkt från den ökande efterfrågan från organisationer, företag och projekt för att stödja en anpassad nivå av behörighetsstyrning, , möjlighet att organisera filerna i flera dimensioner genom etiketter och smarta mappar samt att kunna skicka in filer till mappar i systemet via e-post.

iCoordinator™ gör det möjligt för organisationer, företag och projekt att ta kontroll över känsliga affärsdata samtidigt som man möter upp behoven av en säker lagring, enkel tillgänglighet och samarbetsmöjligheterna för användarna.

Editioner

Coordinator™ finns i ett antal editioner som är framtagna för att passa olika behov som finns inom vår målgrupper som är organisationer, företag och projekt. Dessa editioner är:

iCoordinator™ Förening - ger din förening möjlighet att till en låg månadskostnad underlätta demokrati, engagemang, gemenskap och inkludering inom föreningen.

iCoordinator™ Projekt – när projektet behöver en neutral plats där deltagande företag och organisationer kan dela på dokument oberoende av interna system hos respektive deltagare.

iCoordinator™ Kundportal - ger möjlighet att dela dokument med företagets alla kunder och leverantörer till en fast, låg och kalkylerbar kostnad.

iCoordinator™ Småföretag – för det lilla företaget som söker ett svenskt konkurrenskraftigt alternativ till Microsoft, Google och Dropbox för din webbaserade dokumentlagring.

iCoordinator™ Enterprise - är den edition som vänder sig till den som söker det där lilla extra, både avseende funktionalitet som tillgång till service och support.

iCoordinator™ OEM - är en edition som vänder sig till molnleverantörer av andra IT-tjänster och som vill använda valda delar av iCoordinators klienter som en del av sin egen tjänst under eget varumärke.

Läs mer de olika editionerna här.

External user connector

Enterprise-editionenerna kan ytterligare anpassas för specifika behov genom att inkludera en så kallad ”External user connector”, vilken gör det möjligt att bjuda in obegränsat antal externa användare utanför den engna organisationen till en fast kostnad.

Testa utan kostnader eller ytterligare åtaganden