Enterprise File Synchronization and Sharing

Kontakta oss Nyhetsbrev

Säker dokumenthantering

iCoordinator™ är en molnbaserad lösning för delning och synkronisering av filer för företag (Enterprise File Synchronization and Sharing, EFSS), som möter olika användares krav på samarbete och mobilitet med en säker lagring, delning och synkronisering av filer mellan olika enheter. ;

Uppladdning via e-post

För att göra filhanteringen enklare, kan användaren av iCoordinator™ lägga till filer till en viss arbetsyta eller en mapp på portalen genom att skicka filerna via e-post. De unika och mycket säkra e-postlänkarna, som är specifika för användaren och mappen, kan hämtas från webbgränssnittet i iCoordinator™.

Filhantering Off-line

Klienterna gör det möjligt för användarna att ha sina filer tillgängliga off-line för att kunna arbeta med dem utan att vara uppkopplad mot internet, samt att sedan få dem synkroniserade tillbaka automatiskt i samma stund som de blir uppkopplade igen.

Klienter för Windows & Mac OS X

Med klienterna för Windows & Mac OS X, kan iCoordinator™ synkronisera alla filer säkert och automatiskt mellan den lokala datorn och iCoordinator™-mapparna online.

Rättighetsstyrning på användarnivå och gruppnivå

Genom att skapa grupper i arbetsytorna kan användaren samarbeta med olika grupper inom en arbetsyta på ett enkelt sätt.

Åtkomst till en arbetsyta kan enkelt ges till olika användare, och behörighet för att läsa eller redigera kan ges för en användare eller en grupp till en mapp eller en enskild fil. Detta gör att samarbetet mellan olika användargrupperingar i företaget blir både enkel och säker.

Dokumentvisning online

Genom stöd för visning av flera hundra olika filtyper via den inbyggda dokumentvisaren, listning av filer i en välbekant struktur för att förenkla navigeringen samt åtkomst av filer från olika enheter, kan företag skapa, lagra, dela och samarbeta med filer på ett säkert sätt.

 

Några av Designtechs kunder

 

NEDLADDNINGAR

iCoordinator™ Desktop applikationer

App för Android

App för iOS

Bättre organisering och hantering av filer

Organisera och hantera dina filer på ett effektivt sätt med etiketter och smarta mappar

Portal och Arbetsytor

Med det unika konceptet Portal och Arbetsytor, kan iCoordinator™ erbjuda företag molnbaserade, säkra portaler där de kan lagra all sina affärsdata. I portalen är lagringsytorna ytterligare uppdelade, först i olika arbetsytor, sedan i mappar och filer. Alla med sin helt egna uppsättning av åtkomsträttigheter. En arbetsyta kan t.ex. representera en avdelning inom organisationen, ett område för en kund, en plats för leverantörer eller en gruppering inom avdelningen..

Smarta mappar

De smarta mapparna fungerar som virtuella mappar, och med rätt märkning kan filer styras och organiseras automatiskt till en angiven mapp. Till exempel genom att använda etiketten "Granskad", kan en lista med alla de granskade filerna genereras automatiskt i en smart mapp med den etiketten satt som filterkriterium. Detta gör det möjligt att ha enkla arbetsflöden där dokument som är märkta med speciella etiketter automatiskt kan presenteras för användarna i smarta mappar.

Etiketter

Med möjligheten att sätta etiketter på filer och mappar, samt att kunna skapa olika vyer för listning av filer via smarta mappar, kan användaren på ett enkelt sätt kategorisera och organisera sina filer.

prova på ICOORDINATOR gratis!

EFFEkTIVt samarbete

iCoordinator™ möjliggör ett effektivt samarbete mellan såväl interna som externa användare.

En av de viktigaste fördelarna med iCoordinator™ är möjliggörandet av ett effektivt samarbete mellan såväl interna som externa användare kopplade till verksamheten.

Företagsanvändare kan enkelt ladda upp filer, organisera dem i mappar, dela länkar till filerna med andra m.m. Med möjligheten att sätta läs och skrivrättigheter ända ner på filnivå, kan man säkerställa att endast behöriga användare kan läsa eller redigera filerna.

 

Dela fil via länk & Åtkomstnivå för länk

Användare kan snabbt dela en länk med externa personer som inte är medlemmar i portalen. Möjligheten att sätta åtkomstnivån för länken till vem som helst som har tillgång till länken, portalmedlemmar eller endast filägaren ger ytterligare kontrollmöjligheter över vad som delas och vem som kan ta del av det. 

Åtkomst endast via inbjudan

Åtkomsten till en portal är strikt begränsad via inbjudan. Med olika nivåer av behörighet för att läsa och redigera filer för enskilda användare eller grupper, kan företagen försäkra sig om att enskilda användare och grupper bara kan se det de har rätt till att se.

 

 

Mobil åtkomst

Tillgängligheten till filer på mobila enheter ger användarna åtkomst till filer oavsett var de befinner sig, samt möjlighet att dela dem när de är ute och reser vilket möjliggör samarbete med andra när som helst.

TOTAL KONTROLL ÖVER innehåll

iCoordinator™ möjliggör för företag att ta kontroll över sin affärsinformation.

iCoordinator™ gör det möjligt för företaget att ta kontroll över sin affärsinformation på många olika sätt. Behörighetsstyrning på detaljerad nivå för rättigheter säkerställer att endast de relevanta användarna ser det de har behov av att se.

Ändringsloggar på filhändelser och behörighetsförändringar

Ändringsloggar på filhändelser och behörighetsförändringar säkerställer att administratörerna kan kontrollera de mappar och filer som läggs till och ändras på portalen, samt alla de behörighetsförändringar som gjorts för filer och mappar.

När det gäller den enskilde användaren så kan filerna låsas, vilket förhindrar eventuella ytterligare ändringar i filerna.

Automatisk versionshantering

Den automatiska versionshanteringen säkerställer att användaren alltid arbetar på den senaste versionen av filen, men att de tidigare versionerna aldrig försvinner ifall att användaren behöver gå tillbaka till en tidigare version.

Delta i en demonstration och se hur ICOORDINATOR kan hjälpa ditt företag

Byggt för företag

iCoordinator™ är skapat specifikt för filhanteringsbehoven hos företag.

iCoordinator™ har utvecklats med utgångspunkt från den ökande efterfrågan från företag för att stödja en företagsanpassad nivå av behörighetsstyrning, , möjlighet att organisera filerna i flera dimensioner genom etiketter och smarta mappar samt att kunna skicka in filer till mappar i systemet via e-post.

iCoordinator™ gör det möjligt för företag att ta kontroll över känsliga affärsdata samtidigt som man möter upp behoven av en säker lagring, enkel tillgänglighet och samarbetsmöjligheterna för användarna.

Företagsanpassad

För att lösningen ska passa alla olika företagsstorlekar finns iCoordinator™ i tre olika editioner; Basic, Business och Enterprise. Med iCoordinator™ kan företag snabbt skala upp utan att behöva köpa ny hårdvara, ytterligare lagringsplats eller programvara. Oavsett om användarna arbetar på en Mac, PC eller mobiltelefon så ger iCoordinator™ en konsistent upplevelse för alla i samtliga dessa enheter. Alla team i verksamheten hålls synkroniserade, samtidigt som den robusta säkerheten behålls och alla de funktioner som företag behöver för att hantera dem lätt tillhandahålls.

External user connector

Enterprise-editionen kan ytterligare anpassas för specifika behov för ett företag genom att inkludera en så kallad ”External user connector”, vilket gör att företaget kan sätta upp obegränsat antal externa användare till en fast kostnad.

Testa utan kostnader eller ytterligare åtaganden